Niet elke meterkast voldoet aan de eisen voor zonnepanelen. Het is belangrijk om te weten wat er gaat veranderen in de meterkast en aan welke eisen de meterkast moeten voldoen. 

De omvormer wordt zo dicht mogelijk bij de zonnepanelen geplaatst. Dit wordt gedaan om de verliezen in de DC-bekabeling te minimaliseren. In de praktijk wordt de omvormer dus vaak op zolder opgehangen. vanaf hier moet er een kabel naar de meterkast gelegd worden, en aangesloten worden op de meterkast. Als er geen ruimte meer in de groepenkast is dan wordt er een mini verdeler naast de groepenkast geplaatst.

 

We stellen altijd voor aanvang vast welk kabeltracé wenselijk is. Hierbij kijken we naar de mooiste oplossing voor u, met als doel om dit zo min mogelijk zichtbaar te hebben.

 

Het is mogelijk om tot een aangesloten vermogen van 3680Wp de zonnepanelen aan te sluiten op een wasmachine groep. We zullen dit altijd bekijken of dit bij u mogelijk is.  in andere gevallen dient de omvormer middels een aparte elektrakabel aangesloten te worden op de groepenkast. Wij sluiten alles aan conform de NEN 1010:2020.

 

Twijfelt u of uw meterkast geschikt is? Geef dit aan in uw offerteaanvraag zodat we dit kunnen beoordelen. Dit kunt u hier doen.